Felhívás tüdőszűrésre

ÁNTSZ által elrendelt köt. tüdőszűrésÁllásajánlataink

Tájékoztatás a tüdõszûrésrõl

 2013. május 1-tõl a lakossági tüdõszûrés törvényi elõírásai módosultak. A korábban érvényes, 30 éves kor felett a Tiszti Fõorvos által a helyi lakosokra elrendelt kötelezõ szûrés 2013. június 30-tól megszûnik, illetve az alábbiakban felsorolt népességcsoportokra korlátozódik.

2014. január 01-tõl évente egyszer tüdõszûrésen kötelesek részt venni: a hajléktalanok; a hajléktalanok nappali melegedõjének és éjjeli menedékhelyének dolgozói; az utcai szociális munkát végzõk; a népkonyha formájában nyújtott étkeztetésben foglalkoztatottak; azok az önkéntesek, akik hetente legalább összesen 16 órát hajléktalanokkal foglalkoznak; a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozói; a befogadó állomások és a közösségi szállások dolgozói; a rendõrségi fogdák és õrzött szállások dolgozói; az egészségügyi szolgáltatók patológiai és sürgõsségi osztályainak dolgozói, a tüdõgyógyászati szakellátást végzõ egészségügyi dolgozók, valamint a mikrobiológiai laboratóriumok egészségügyi dolgozói.

Ajánlott mellkas röntgen szûrõvizsgálat 40 év feletti korban

A 40 év feletti lakosok részére a továbbiakban évente egy alkalommal önkéntes jelentkezés alapján van lehetõség mellkasi röntgen vizsgálat végzésére. Az ajánlott mellkas rtg szûrésre minden, a kerületi címen bejelentett, vagy huzamosabb ideig itt tartózkodó 40 éven felüli lakos jogosult, akinek egy éven belül nem volt TBC szempontjából negatív mellkas röntgen felvétele. 

A mellkas röntgen szûrõvizsgálat korszerû, digitális készülékkel történik, mely a szervezet számára semmilyen lényeges sugárterhelési kockázatot nem jelent. A felvételen látható eltérések elemzésével és a korábbi években készült felvételekkel való összehasonlításával lappangó TBC fertõzés, korábban lezajlott fertõzések maradványai, a tüdõk szerkezeti változásai, illetve – ha az árnyék nagysága és elhelyezkedése a láthatósági mértéket elérte – a tüdõk daganatos megbetegedésének gyanúja ismerhetõ fel. Kérésre, a szûrés eredményérõl leletet is kiadunk – ez utóbbira a felvétel elkészítését követõ munkanapon van legkorábban lehetõség. Lehetõleg munkaidején kívüli idõpontban jelentkezzen szûrõvizsgálatra, mivel munkahelyi mulasztás igazolására nincs mód.

Légúti panaszok – köhögés, mellkasi fájdalom, nehézlégzés – esetén orvosi vizsgálatra, légzésfunkciós teszt végzésére is lehetõség van, ez esetben azonban háziorvosi beutaló szükséges a kiterjesztett vizsgálat elvégzéséhez. Különösen ajánlott ez a hosszabb ideje dohányzó, magukban esetleg még enyhe, korai szakban lévõ betegséget hordozó betegek részére.

A 40 éves kor felett ajánlott mellkas röntgen-szûrés ütemezése háziorvosi rendelõk szerinti beosztásban 2013 JÚLIUS – DECEMBER KÖZÖTTI idõszakban

     

1024 Bp., Ady Endre u.1.            július - augusztus

Dr. Nagy Zsolt, Dr. Szendei Katalin betegei

 

1025 Bp., Csatárka u. 51.            július - augusztus

Dr. Kovács Ildikó, Dr. Nikolits Ilona, Dr. Ökrös István, Dr. Papp János betegei

 

1029 Bp., Hunyadi u. 81-85.        szeptember - október

Dr. Bende Tibor, Dr. Jakatics Andrea, Dr. Csurgai Eszter, Dr. Péchy Özséb, Dr. Takács Angéla betegei

 

1028 Bp., Községház u. 12.          november - december

Dr. Fülöp László, Dr. Lukács István betegei

 

1027 Bp., Rét u. 3.                         november - december

Dr. Kom Zsuzsanna, Dr. Nagy Anikó, Dr. Pászthory Erzsébet, Dr. Izsák Imola,

Dr. Bonyhádi Katalin, Dr. Szép Zsuzsanna, Dr. Strébely Gusztáv, Dr. Tuza Adrienn betegei

 

1024 Bp., Fillér u. 12.                    november - december

Dr. Madarasi Károly, Dr. Darnót Gábor, Dr. Ferenczi Lajos, Dr. Ungár Péter betegei

 

1021 Bp., Lipótmezei u. 1.            július - augusztus

Dr. Kenéz Béla, Dr. Tóth Marianna betegei

 

1026 Bp., Lotz K. u. 8-10.            július - augusztus

Dr. Demeter Ágnes, Dr. Kovács Endre Béla, Dr. Nógrádi Éva, Dr. Gyóni Ágota, Dr. Wágner László

Dr. Sulyok Boróka, Dr. Szentner Júlia, Dr. Farkas Ildikó, Dr. Reis András, Dr. Balassa Zsuzsanna betegei

 

1025 Bp., Vérhalom tér 10.         szeptember - október

Dr. Magyar Anna, Dr. Somos Éva, Dr. Szabó Tünde, Dr. Medgyesi János betegei

 

1023 Bp., Komjádi B. u. 3.          szeptember - október

Dr. Cseri Valéria, Dr. Békésy Mária, Dr. Nagy Edit, Dr. Révész Zsuzsanna, Dr. Újfalussy Erzsébet betegei

Természetesen a vizsgálat igény szerint a kerület bármely körzetéhez tartozó lakosa számára alkalmas idõpontban igénybe vehetõ, az ajánlott idõpontokon kívüli idõszakban is.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   

 

 

 


Betegjogi képviselő neve elérhetősége félfogadás helye és ideje Betegjogok Egészségügyi dolgozók jogai Sürgősség esetei Beutaló kötelezettség Külföldiek ellátása Módosult GFR formula Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások Vonatkozó jogszabályok Főigazgatói utasítás hálapénzről Panaszügyek kezelése Háziorvos által kérhető vizsgálatok TÁJÉKOZTATÓ tüdőszűrés változásáról


FENNTARTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT